Inhaaltoets 2019 op papier

De inhaaltoets van de Centrale Eindtoets 2019 is op papier en kan gemaakt worden in de periode van 23 april tot en met 24 mei 2019. Vanaf 23 april is de inhaaltoets in pdf via de portal te downloaden en te printen.

Het is van belang dat de uitgeprinte pdf een hoogwaardige kleurenprint is. In de verplichte onderdelen ‘Rekenen’ en ‘Opzoeken en Samenvatten’ zijn gekleurde afbeeldingen opgenomen, die belangrijke informatie bevatten voor het beantwoorden van de vraag.

Scholen mogen de inhaaltoets ook afnemen door deze aan de leerling te laten zien op een device: laptop, pc of tablet (minimaal 10 inch). Ook dan moet u controleren of de kleurstelling en de leesbaarheid van de vragen op het device goed is. Alle leerlingen die de inhaaltoets maken vullen de antwoorden in op hun antwoordblad.

In de handleiding die u ontvangt bij de toetsboekjes van de Centrale Eindtoets staat precies welke stappen u moet nemen voor een succesvolle afname van de inhaaltoets.