Rapportagedata 2019 bekend

Vanaf 8 mei 2019 zijn de leerlingrapporten van de Centrale Eindtoets beschikbaar in de portal. Via de portal kunnen scholen de leerlingrapporten downloaden en printen. Op 6 of 7 mei ontvangen de scholen ook de mapjes waarin zij de leerlingrapporten kunnen meegeven aan leerlingen en hun ouders. In deze mapjes staat een toelichting op het leerlingrapport voor ouders en leerlingen.

Vanaf 15 mei zijn ook de schoolrapportages te downloaden in de portal. Dit jaar zijn de schoolrapportages dynamisch. Dit houdt in dat scholen zelf kunnen aangeven voor welke leerlingen zij een schoolrapportage willen maken.