Centrale Eindtoets 2019 op papier en op één niveau

Zoals we u eerder hebben laten weten gaat de digitale adaptieve afname van de Centrale Eindtoets in 2019 niet door. De papieren Centrale Eindtoets gaat wel door zoals gepland. Passend bij de wettelijke kaders gaat het om een toets op één niveau.

De papieren Centrale Eindtoets is een kwalitatief goede toets die een betrouwbaar toetsadvies oplevert voor het best passende brugklastype voor leerlingen van alle niveaus. De verkorting van de afnameduur van de Centrale Eindtoets tot twee dagdelen draagt bij aan een zo toegankelijk mogelijke toets. Uit analyses is namelijk gebleken dat de hoge betrouwbaarheid ook behouden blijft met een vermindering van opgaven ten opzichte van voorgaande jaren. Dit betekent dat de papieren Centrale Eindtoets in 2019 165 opgaven bevat. In 2018 bestond de Centrale Eindtoets nog uit 200 opgaven.

Scholen nemen de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen af op de eerste en tweede toetsdag; 16 en 17 april 2019. Scholen die kiezen voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie nemen dit af op de derde toetsdag, 18 april 2019.

Naar verwachting zal er in 2020 weer een adaptieve digitale Centrale Eindtoets beschikbaar zijn.

Aangepaste versies

Voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften biedt de reguliere Centrale Eindtoets in 2019 verschillende aangepaste versies, zie: informatie voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte.

Heeft u vragen?

Helpdesk Centrale Eindtoets

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen aan helpdesk van de Centrale Eindtoets: info@centraleeindtoetspo.nl of telefoon 050-5997799.

U kunt ook kijken bij de veelgestelde vragen op de website van de Centrale Eindtoets: centraleeindtoetspo.nl

Centrale Eindtoets op de NOT

Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Het CvTE staat aankomend jaar voor de derde keer op de NOT, de tweejaarlijkse Nederlandse Onderwijstentoonstelling. Deze is van dinsdag 22 januari tot en met zaterdag 26 januari 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden. U vindt ons in hal 3, stand A0.60. Zie: cvte.nl