Terugblik Centrale Eindtoets 2018

Ieder jaar publiceert het CvTE een Terugblik over de Centrale Eindtoets met daarin de resultaten van de Centrale Eindtoets 2018. In 2018 is de Centrale Eindtoets afgenomen in twee varianten: de digitale adaptieve Centrale Eindtoets en de papieren Centrale Eindtoets op één niveau.

In de Terugblik 2018 wordt verslag gedaan van het aantal leerlingen dat de Centrale Eindtoets (op papier of digitaal) heeft gemaakt, de gemiddelde standaardscore die is behaald, in welke mate leerlingen die de Centrale Eindtoets 2018 hebben gemaakt de referentieniveaus taal en rekenen beheersen en de verschillen in resultaat tussen jongens en meisjes. Ook maakt de Terugblik een vergelijking met de resultaten tussen de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets van 2018.

De Terugblik Centrale Eindtoets 2018 doet verslag van de afname in 2018. Op dat moment was nog niet bekend dat in november 2018 besloten moest worden dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet door zou gaan.

Het besluit om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet af te nemen is ingegeven door technische problemen met de stabiliteit van de afnamesoftware, niet om toetsinhoudelijke redenen. De problemen met de afnamesoftware staan los van de toetsinhoudelijke kwaliteiten van de Centrale Eindtoets. Zoals uit de Terugblik 2018 blijkt is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets een inhoudelijk goede toets met een hoge betrouwbaarheid. We vertrouwen erop dat we de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in de toekomst weer kunnen aanbieden. Via nieuwsberichten wordt u hierover geïnformeerd.

Zie ook:

Nieuwsbericht over niet doorgaan van digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2019

Veelgestelde vragen naar aanleiding van besluit niet beschikbaar zijn digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2019