Centrale Eindtoets korter in 2019

De Centrale Eindtoets bestaat dit schooljaar vijf jaar. In deze vijf jaar is de Centrale Eindtoets in samenwerking met het scholenveld steeds verder ontwikkeld. Ook dit jaar hebben we de Centrale Eindtoets na de afnames met het scholenveld geëvalueerd. Dit heeft tot een aantal aanpassingen geleid die meteen in 2019 zijn doorgevoerd:

  • de Centrale Eindtoets in 2019 is korter
  • de installatie voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets is vereenvoudigd
  • voor bestuurders is er een aparte login voor de schoolrapportages.