CvTE bij Week Intern Begeleider & Tijdschrift Intern Begeleider

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is aanwezig op de Week van de Intern Begeleider en vertelt over de Centrale Eindtoets in 2018.

Lees meer over de Centrale Eindtoets in 2018 en wat er verandert in het Tijdschrift Intern Begeleider.

In de parallelsessie ‘Op weg van papier naar digitaal – de Centrale Eindtoets in 2018’ vertellen wij deelnemers aan de Week van de Intern Begeleider over de vernieuwing van de Centrale Eindtoets. We gaan specifiek in op de mogelijkheden die de Centrale Eindtoets biedt voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Ook laten wij de zien hoe de rapportages 2018 vernieuwd zijn.  Met vragen kunt u dan ook bij ons terecht op de informatiemarkt.