Centrale Eindtoets in 2020

De Centrale Eindtoets bestaat in 2020 weer uit twee varianten: de papieren Centrale Eindtoets en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Alle informatie daarover vindt u op deze geactualiseerde website.

Home

Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. Scholen kunnen hiervoor kiezen uit meerdere eindtoetsen. De door de overheid beschikbaar gestelde eindtoets is de Centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets.