Website in onderhoud

Wij werken aan een actuele website. Daarom is op dit moment niet alle informatie van toepassing. In de komende periode plaatsen wij nieuwe informatie over de Centrale Eindtoets 2020.

Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. Scholen kunnen hiervoor kiezen uit meerdere eindtoetsen. De door de overheid beschikbaar gestelde eindtoets is de Centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets.