Website in onderhoud

We werken hard aan de voorbereiding op de Centrale Eindtoets in het schooljaar 2020-2021. In de komende periode actualiseren wij de website en kunt u meer informatie en nieuwsberichten over het nieuwe schooljaar verwachten.

© Het CvTE