Centrale Eindtoets PO

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken.

De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar.

Volg ons ook op Twitter