Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. Scholen kunnen hiervoor kiezen uit meerdere eindtoetsen. De door de overheid beschikbaar gestelde eindtoets is de Centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets.

Vanaf 2018 is de Centrale Eindtoets van het CvTE vernieuwd: de papieren Centrale Eindtoets verandert en er komt een nieuwe digitale adaptieve Centrale Eindtoets